ถังขยะพลาสติก

Plastic Trash

บริษัท เดอะ คอร์ พลาส จำกัด ของเรา รับผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติกลูกฟูก 
(Corrugated Plastic) หรือที่คนไทยเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด” 
หรือ “PP Board” โดยของเราจะผลิตจากพลาสติก Polypropylene Copolymer
เกรดดี และจำหน่ายในราคาส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นมีคุณภาพ

ถังขยะพลาสติก

คุณสมบัติของถังขยะพลาสติก

น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

สามารถ Recycle ได้ 100%

สามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบ

ง่ายต่อการทำความสะอาด

กันน้ำ และสารเคมี 

รายละเอียดสินค้า

(Detail of Products)

ประเภท

ขนาด

ถังขยะ
ฝาเรียบ

(กว้างxยาวxสูง)

รหัสสินค้า

ความจุ

รูปสินค้า

TCP120LTSS

120 ลิตร

490มม. x 555มม. x 1,110มม.

240 ลิตร

TCP240LTSS

580มม. x 716มม. x 1,070มม.

TCP190LTSS

240 ลิตร

580มม. x 716มม. x 880มม.

ถังขยะ
ฝา 2 ช่องทิ้ง

TCP120LT

120 ลิตร

490มม. x 555มม. x 1,110มม.

TCP190LT

190 ลิตร

490มม. x 555มม. x 1,040มม.

TCP240LT

240 ลิตร

580มม. x 716มม. x 1,230มม.

490มม. x 555มม. x 1,110มม.

120 ลิตร

ถังขยะ
ฝา 1 ช่องทิ้ง

TCP120LTS

TCP190LTS

190 ลิตร

490มม. x 555มม. x 1,040มม.

TCP240LTS

240 ลิตร

490มม. x 555มม. x 1,230มม.

พาเลทพลาสติก

Plastic Palette

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

บริษัท เดอะ คอร์ พลาส จำกัด ของเรา รับผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติกลูกฟูก 
(Corrugated Plastic) หรือที่คนไทยเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด” 
หรือ “PP Board” โดยของเราจะผลิตจากพลาสติก Polypropylene Copolymer
เกรดดี และจำหน่ายในราคาส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นมีคุณภาพ

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

คุณสมบัติของพาเลทพลาสติก

น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

สามารถ Recycle ได้ 100%

สามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบ

ง่ายต่อการทำความสะอาด

กันน้ำ และสารเคมี 

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

รายละเอียดสินค้า

(Detail of Products)

รหัสสินค้า

Style

Bottom
Support

ขนาด

(กว้างxยาวxสูง)

Static
load

Dynamic
load

รูปสินค้า

TCP1011

พาเลท

1000 kg.

ซ้อนกันได้

ขา 9 ก้อน

1,000มม. x 1,100มม. x 130มม.

1000 kg.

TCP1012NR

ขา 9 ก้อน

ซ้อนกันได้

1,000มม. x 1,200มม. x 160มม.

พาเลท

1500 kg.

3000 kg.

ขา 9 ก้อน

ซ้อนกันได้

1,000มม. x 1,200มม. x 150มม.

พาเลท

2000 kg.

4000 kg.

TCP1014NR

ขา 9 ก้อน

ซ้อนกันได้

1,100มม. x 1,400มม. x 140มม.

แรปเตอร์พาเลท

1650 kg.

4500 kg.

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

TCP1013NR

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

บริษัท เดอะ คอร์ พลาส จำกัด ของเรา รับผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Corrugated Plastic) หรือที่คนไทยเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด” หรือ “PP Board” โดยของเราจะผลิตจากพลาสติก Polypropylene Copolymer เกรดดี และจำหน่ายในราคาส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นมีคุณภาพ

บริษัท เดอะ คอร์ พลาส จำกัด ของเรา รับผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Corrugated Plastic) หรือที่คนไทยเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด” หรือ “PP Board” โดยของเราจะผลิตจากพลาสติก Polypropylene Copolymer เกรดดี และจำหน่ายในราคาส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นมีคุณภาพ

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา
แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

CONTACT

บริษัท เดอะ คอร์ พลาส จำกัด
21/8 ม.5 ซ.พรพระร่วงประสิทธิ์ 
ถ.สุขาภิบาท5 แขวงออเงิน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

กดที่นี่เพื่อดูอีเมล

Copyright 2016-2022© The Core Plast Co., Ltd. All rights reserved.

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

FOLLOW US

MAP

บริษัท เดอะ คอร์ พลาส จำกัด
21/8 ม.5 ซ.พรพระร่วงประสิทธิ์ 
ถ.สุขาภิบาท5 แขวงออเงิน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

CONTACT

FOLLOW US

Copyright 2016-2019 © The Core Plast Co., Ltd. All rights reserved.

แผ่นพลาสติกแข็ง,แผ่นโพโลเนียร์,แผ่นพลาสติกลูกฟูก,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด, ลังพลาสติกทึบ,แผ่น pp board,ลังพลาสติกลูกฟูก,pallet plastic ราคา

กดที่นี่เพื่อดูเบอร์โทร